Diensten

Het herstellen van bestaande DormaKaba terminals in de mate dat er reserve onderdelen aanwezig zijn voor de oude types. Het configureren van software en hardware bij problemen. Dit zowel voor B-Comm Java als voor BCommerp. Analyse van het probleem kan zowel ter plaatse als vanop afstand gebeuren.